Victor Hoefnagels

Galerie Pied-a-Terre


Victor Hoefnagels en Jacqueline Crijns vormen samen Galerie Pied-à-Terre. Zij organiseren workshops, schildercursussen en exposities. Daarnaast werkt Victor als zelfstandig kunstenaar.

Victor Hoefnagels and Jacqueline Crijns run Gallery Pied-à-Terre. They organize workshops, painting courses and exhibitions. In addition, Victor works as an independent artist.

Agenda 
28 april
Workshop
Water, wind en zee schilderen
Painting clouds, wind and water
Galerie Pied-à-Terre
Prins Hendrikstraat  162, Den Haag

15-16 juni
Open atelierroute Duinoord, Den Haag
Expositie / Exhibition
Victor Hoefnagels
Leonie Harkes
Galerie Pied-à-Terre
Prins Hendrikstraat  162, Den Haag

7 juni-26 juni
Groepstentoonstelling
Artgallery Koenders
Reinkenstraat/2e Schuytstraat 164 Den Haag

22-30 juni
Expositie / Exhibition ‘Het vermoeden’
Randolph J. Schwidder
Victor Hoefnagels
Galerie Pied-à-Terre
Prins Hendrikstraat  162, Den Haag
 
10-13 juli
Zeehelden festival / Rembrandt 2019
Prins Hendrikplein, Den Haag
 
 

Copyright Victor Hoefnagels / Galerie Pied-à-Terre 2019

Cursussen / workshops / courses


Cursus schilderen met acrylverf: Tijdens de cursus wordt er gewerkt met acrylverf op doek. In één groep heeft ieder zijn eigen onderwerp en gebruikt de technieken die daarbij passen en... Beginners en gevorderden zitten samen in de klas. Die samenstelling zorgt ervoor dat u het maximale uit de lessen kunt halen. 
Materiaal inbegrepen: Doek 40x50cm katoen, met gebruik van kwasten, messen, verf, schetspapier, sponsen, potloden, ezels, etc.. Schorten en werkhemden aanwezig. Koffie en thee zijn gratis. Advies: Neem een plaatje of foto mee van wat u wilt schilderen, formaat 10x13 cm. 
Regels en gegevens: Cursussen worden gegeven op basis van periodes van 4 lessen (vier weken). Maandagmiddag (13.00 tot 15.30 uur). Maandag-, dinsdag, woensdag-  en donderdagavond (19.30 tot 22.00 uur). 
Kosten: € 140,-  voor 4 lessen, inclusief materiaal. Lessen die 24 uur van te voren worden afgezegd mogen binnen de cursusperiode worden ingehaald. Wordt er niet of niet bijtijds afgemeld dan vervalt de les. Het lesgeld dient op de eerste cursusdag te worden voldaan. Uw inschrijving wordt bevestigd met een aanbetaling van € 30,- Maximaal aantal cursisten 9. Minimum aantal cursisten is 4. U kunt beginnen wanneer u wilt. Vraag ons naar de beschikbare plaatsen. De kosten van afwijkende doeken die wij voor u verzorgen worden in rekening gebracht. Het maximale formaat dat u bij ons mag gebruiken is 100x100cm. 
Losse lessen alleen op afspraak. Kosten per les € 40,-.
 
Workshops (zie agenda / homepage) worden gehouden van 13.00 tot 16.00 uur).

Atelier Victor Hoefnagels / Galerie Pied-à-Terre 
Prins Hendrikstraat 162, 2518 HZ Den Haag. 
Wilt u meer weten of inschrijven? Stuur een berichtje naar info@victorhoefnagels.nl of bel (+31) 06 413 164 33 


Course for painting with acrylic paint: During the course we work with acrylic paint on canvas. All participants have there own subject and use corresponding techniques. Beginners and advanced painters are mixed in a group. This combination ensures you to get the most out of the painting lessons. 

Materials included: Canvas 40x50cm cotton, the use of knives, brushes, paint, paper, sponges, pencils, easels, etc. Work wear available. Coffee and tea for free. 

Advice: Bring with you an example, picture or photograph of the subject you want to paint, 10x13 cm if possible.

Regulations and data: Courses are based on a four-week period (four lessons). Monday afternoon (13.00 tot 15.30 hrs.). Evenings on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday (19.30 tot 22.00 hrs.). 

Costs: € 140,- for 4 lessons, including materials. Classes being cancelled 24 hours in advance may be rescheduled within the course period. If not or not timely cancelled the lesson expires. Payment in advance on the first day of the course. Registration is confirmed with a deposit of € 30,- Maximum number of participants is 9 and the minimum is 4. You can start whenever you want. Ask us for availability. 

The costs of different sizes of canvases we order for you will be charged. The maximum size of canvases in our courses is 100x100cm. This period of four lessons does not run parallel with the calendar months. 

Single lessons are only by appointment. Cost € 40,- per lesson. 

Workshops (see agenda / home page) are held form 13.00 till 16.00 hrs.

Studio Victor Hoefnagels / Gallery Pied-à-Terre 

Prins Hendrikstraat 162, 2518 HZ The Hague. 

Do you want to know more? Send an e-mail to 
info@victorhoefnagels.nl or call (+31) 06 413 164 33 

Rembrandt 2019

1669 was het jaar dat Rembrandt van Rijn overleed. 350 jaar later vieren wij zijn leven op tal van lokaties. Voor Victor Hoefnagels was het aanleiding om werk in te zenden naar het Rijksmuseum te Amsterdam in het kader van ‘Lang leve Rembrandt’. Inmiddels is zijn inzending gebruikt om in de Prins Hendrikstraat te Den Haag Rembrandt te eren met banieren, etalages en een speciaal uitgebrachte serie wijnen.

 
1669 was the year that Rembrandt died. 350 years later we celebrate his life in numerous locations. For Victor Hoefnagels, this was the reason to send paintings to the Rijksmuseum (Amsterdam) in the context of 'Lang leve Rembrandt'. This paintings has since been used to honor Rembrandt in the Prins Hendrikstraat in The Hague with banners, shop windows and a series of special released wines.