Victor Hoefnagels

Galerie Pied-a-Terre


Victor Hoefnagels en Jacqueline Crijns vormen samen Galerie Pied-à-Terre. Zij organiseren workshops, schildercursussen en exposities. Daarnaast werkt Victor als zelfstandig kunstenaar.

Victor Hoefnagels and Jacqueline Crijns run Gallery Pied-à-Terre. They organize workshops, painting courses and exhibitions. In addition, Victor works as an independent artist.

Agenda 


 23 februari
Workshop 'schilderen zonder kwasten'
Workshop 'paint without brushes'
13.00-16-00 u./hr.
Gallery Pied-à-Terre, Prins Hendrikstraat 162, 2518HZ Den Haag

 22 maart / 22 March
Workshop 'zeegezichten/wolken'
Workshop 'seascapes/clouds'
13.00-16-00 u./hr.
Gallery Pied-à-Terre, Prins Hendrikstraat 162, 2518HZ Den Haag

 26 april / 26 April
Workshop 'water, wolken en landschap'
Workshop 'water, clouds and landscape'
13.00-16-00 u./hr.
Gallery Pied-à-Terre, Prins Hendrikstraat 162, 2518HZ Den Haag

 20 -28 juni / 20-28 June
Expositie 'Kleurrijk leven' -  Nelly van der Waard - schilderijen
Exhibition 'Colorful live' - Nelly van der Waard - paintings
20 juni, 15.00 uur,  presentatie van de roman 'n Dropje uit de pot van Jos de Gruiter
20 June, 15.00 hr., presentation of the novel
'n Dropje uit de pot by Jos de Gruiter
13.00-18-00 u./hr.
Gallery Pied-à-Terre, Prins Hendrikstraat 162, 2518HZ Den HaagCopyright Victor Hoefnagels / Pied-à-Terre 2020

Cursussen / workshops / courses


Cursus schilderen: Tijdens de cursus wordt er gewerkt met acrylverf op doek. Iedere cursist werkt met een eigen onderwerp en gebruikt de techniek die daarbij aansluit. Beginners en gevorderden zitten samen in de klas. De variatie van ervaring, onderwerpen en technieken zorgt ervoor dat u het maximale uit de lessen kunt halen.
Materiaal inbegrepen: Standaard doek 40x50cm katoen, met gebruik van kwasten, messen, verf, schetspapier, sponsen, potloden, ezels, etc.. Schorten en/of  werkhemden zijn aanwezig. Koffie en thee zijn gratis. Advies: Neem een plaatje of foto mee van wat u wilt schilderen, formaat 10x13 cm.
Cursussen worden gegeven op basis van periodes van 4 lessen (vier weken). Maandagmiddag (13.00 tot 15.30 uur). Maandag-, dinsdag, woensdag-  en donderdagavond (19.30 tot 22.00 uur).
Kosten: € 140,-  voor 4 lessen.  U kunt beginnen wanneer u wilt. Vraag ons naar de beschikbare plaatsen. De kosten van afwijkende doeken die wij voor u verzorgen worden in rekening gebracht. Het maximale formaat dat u bij ons mag gebruiken is 100x100cm.

Specials: workshops met een specifiek onderwerp (zie agenda / homepage) worden gehouden op zondagen van 13.00 tot 16.00 uur).
Kosten € 45,- inclusief materiaal.

Heeft u iets te vieren? Wij organiseren ook workshops op verzoek.

Atelier Victor Hoefnagels / Galerie Pied-à-Terre
Prins Hendrikstraat 162, 2518 HZ Den Haag.
Wilt u meer weten of inschrijven? Stuur een berichtje naar victorhoefnagels@icloud.com of bel (+31) 06 413 164 33 


Course for painting : During the course we work with acrylic paint on canvas. All participants have there own subject and use corresponding techniques. Beginners and advanced painters are mixed in a group. This combination ensures you to get the most out of the painting lessons. 

Materials included: Canvas 40x50cm cotton, the use of knives, brushes, paint, paper, sponges, pencils, easels, etc. Work wear available. Coffee and tea for free. 

Advice: Bring with you an example, picture or photograph of the subject you want to paint, 10x13 cm if possible.

Courses are based on a four-week period (four lessons). Monday afternoon (13.00 tot 15.30 hrs.). Evenings on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday (19.30 tot 22.00 hrs.). 

Costs: € 140,- for 4 lessons, including materials.  You can start whenever you want. Ask us for availability. 

The costs of different sizes of canvases we order for you will be charged. The maximum size of canvases in our courses is 100x100cm. This period of four lessons does not run parallel with the calendar months. 


Specials: workshops with a specific subject (see agenda / home page) are held at Sundays form 13.00 till 16.00 hrs.
Costs € 45,- materials included.


Something to celebrate? We also organize workshops on request.

Studio Victor Hoefnagels / Gallery Pied-à-Terre 

Prins Hendrikstraat 162, 2518 HZ The Hague. 

Do you want to know more? Send an e-mail to
victorhoefnagels@icloud.com or call (+31) 06 413 164 33