VICTOR HOefnagels

Galerie Pied-À-Terre


INHOUD/CONTENT

Home:
Introductie; Agenda; Boekpresentatie; Gegevens cursussen en workshops; Pied-à-Terre boeken
Introduction; Agenda;  Book Presentation; Data courses and workshops; Pied-à-Terre Books


Galerie/Gallery:
Victor Hoefnagels: Schilderijen; Publiciteit; Beoordelingen
Victor Hoefnagels: Art works; Publicity; Reviews

Contact:
Fotogalerij; Adresgegevens
Photo gallery; Address dataIntroductie/introduction

Victor Hoefnagels en Jacqueline Crijns vormen samen Galerie Pied-à-Terre. Zij organiseren workshops, schildercursussen en exposities. Daarnaast werkt Victor als zelfstandig kunstenaar.
Pied-à-Terre speciale uitgaves: Sinds 2013 produceert en publiceert Pied-à-Terre bijzondere kunstboeken, dichtbundels en romans in kleine oplages. 

Victor Hoefnagels and Jacqueline Crijns run Gallery Pied-à-Terre. They organize workshops, painting courses and exhibitions. In addition, Victor works as an independent artist.
Pied-à-Terre Special Releases:  Since 2013, Pied-à-Terre has been producing and publishing special Art Books, Poem Books and Novels in small editions.


Agenda 


schilderijenVerkoop via deze site klik op: Galerie/gallery

Sale of paintings through this site click: Galerie/galleryDe schilderlessen worden vanaf 31 augustus hervat in afgeslankte vorm.

Corona-regels moeten worden gehanteerd: u reinigt de handen bij binnenkomst; u moet gezond zijn; in de galerie moet u een mondkapje dragen; er mogen tijdens de lessen niet meer dan vijf leerlingen aanwezig zijn; u houdt gepaste afstand van elkaar.


Door Corona en het daaruit voortvloeiende protocol zijn wij genoodzaakt op halve kracht onze lessen te geven. Dat houdt in dat ook onze omzet gehalveerd is. Dat maakt het niet gemakkelijk voor ons.
 
Door de vele afmeldingen missen we daarboven op nog eens een kwart van de omzet, omdat we de lessen gewoonlijk doorschuiven.
 
Vanaf oktober worden de lessen niet meer doorgeschoven en betaald u de afgezegde lessen door. Uiteraard doen wij ons best om op een andere datum een inhaalles te plannen, maar dat doen we alleen als u bijtijds de les afmeld (24 uur van te voren). Zo kunnen wij iemand anders de mogelijkheid geven een les in te halen. 
 
De prijzen van doeken en verf zijn de afgelopen twee jaar flink gestegen. Vanaf november verhogen wij het lesgeld (twee lessen per maand, zolang het Corona-protocol in werking blijft) naar € 75,- per maand. 
 
Wij hopen op begrip voor dit besluit.

The painting lessons will resume from Jaugust 31 in a slimmed-down form.

Corona rules must be followed: you clean the hands upon entry; you must be healthy; you must wear a mask in the gallery; no more than five students may be present during the lessons; you keep an appropriate distance from each other.
Copyright Victor Hoefnagels / Pied-à-Terre 2020
Crijns en Hoefnagels VOF

Een onfortuinlijk ongeval

Jos de Gruiter


Ze lag in de plas, direct naast het boothuis, haar neus als een snuivermast boven het kabbelende wateroppervlak. Haar haar wiegde een macabere dans rond haar grauwgroene gelaat, een snoek hapte aan haar wang en schoot weg toen Meisses hand het water raakte.

Het ontbijt stolde in zijn keel. Ze zou gevallen zijn. Uitgegleden op de stalen buitentrap van het boothuis. Dat was het verhaal. Negen treden die ze duizend keren had beklommen en even vaak was afgedaald. Ze zou verbaasd zijn geweest. Verbaasd en geërgerd. Gilda hield niet van oponthoud en tegengas. De val had haar bezigheden onderbroken. Ze zou gevloekt hebben om haar onhandigheid, ze zou haar kapsel hebben gefatsoeneerd en ze zou bloed aan haar hand hebben gezien. Ze zou hem niets verteld hebben, maar haar boosheid was niet onopgemerkt gebleven. Gevallen van die stomme trap! Ze zou hem hebben opgedragen het probleem van de gladde treden aan te pakken.

Een luchtbel klokte uit haar mond. Zijn hoofd bonsde, maar hij panikeerde niet. Hij vinkte af, zoals hij dossiers op volledigheid controleerde. Er lag een lijk in het water. Een lijk bij het boothuis. Zijn boothuis. Geen willekeurig lijk. Geen willekeurige vrouw. Zijn vrouw. Omgekomen door een tragisch ongeval. Zulke dingen gebeuren. Hij moest Malte informeren, Gülcher moest komen, het lijk moest worden weggehaald, hij moest de uitvaart regelen. Zijn longen vulden zich met teer en nicotine. Hij stond op en duizelde.

Bestellen:

Stuur een e-mail naar victorhoefnagels@icloud.com.

Geef in uw mail aan hoe u het boek wilt ontvangen:

a.  Het gedrukte boek opgestuurd krijgen (graag uw adres noteren);

b.  De digitale versie van het boek (pdf) per mail toegestuurd krijgen;

De roman in gedrukte vorm kost € 20,- (exclusief verzendkosten) en in digitale vorm (pdf) € 5,-.


Meer informatie over de schrijver: josdegruiter.eu

Cursussen / workshops / courses


Cursus schilderen: Tijdens de cursus wordt er gewerkt met acrylverf op doek. Iedere cursist werkt met een eigen onderwerp en gebruikt de techniek die daarbij aansluit. Beginners en gevorderden zitten samen in de klas. De variatie van ervaring, onderwerpen en technieken zorgt ervoor dat u het maximale uit de lessen kunt halen.
Materiaal inbegrepen: Standaard doek 40x50cm katoen, met gebruik van kwasten, messen, verf, schetspapier, sponsen, potloden, ezels, etc.. Schorten en/of  werkhemden zijn aanwezig. Koffie en thee zijn gratis. Advies: Neem een plaatje of foto mee van wat u wilt schilderen, formaat 10x13 cm.
Cursussen worden gegeven op basis van periodes van 4 lessen (vier weken). Maandagmiddag (13.00 tot 15.30 uur). Maandag-, dinsdag, woensdag-  en donderdagavond (19.30 tot 22.00 uur).
Kosten: € 140,-  voor 4 lessen.  U kunt beginnen wanneer u wilt. Vraag ons naar de beschikbare plaatsen. De kosten van afwijkende doeken die wij voor u verzorgen worden in rekening gebracht. Het maximale formaat dat u bij ons mag gebruiken is 100x100cm.

Specials: workshops met een specifiek onderwerp (zie agenda / homepage) worden gehouden op zondagen van 13.00 tot 16.00 uur).
Kosten € 45,- inclusief materiaal.

Heeft u iets te vieren? Wij organiseren ook workshops op verzoek.

Atelier Victor Hoefnagels / Galerie Pied-à-Terre
Crijns en Hoefnagels VOF 
Prins Hendrikstraat 162, 2518 HZ Den Haag.
Wilt u meer weten of inschrijven? Stuur een berichtje naar victorhoefnagels@icloud.com of bel (+31) 06 413 164 33 


Course for painting : During the course we work with acrylic paint on canvas. All participants have there own subject and use corresponding techniques. Beginners and advanced painters are mixed in a group. This combination ensures you to get the most out of the painting lessons. 

Materials included: Canvas 40x50cm cotton, the use of knives, brushes, paint, paper, sponges, pencils, easels, etc. Work wear available. Coffee and tea for free. 

Advice: Bring with you an example, picture or photograph of the subject you want to paint, 10x13 cm if possible.

Courses are based on a four-week period (four lessons). Monday afternoon (13.00 till 15.30 hrs.). Evenings on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday (19.30 till 22.00 hrs.). 

Costs: € 140,- for 4 lessons, including materials.  You can start whenever you want. Ask us for availability. 

The costs of different sizes of canvases we order for you will be charged. The maximum size of canvases in our courses is 100x100cm. This period of four lessons does not run parallel with the calendar months. 


Specials: workshops with a specific subject (see agenda / home page) are held at Sundays form 13.00 till 16.00 hrs.
Costs € 45,- materials included.


Something to celebrate? We also organize workshops on request.

Studio Victor Hoefnagels / Gallery Pied-à-Terre
Crijns en Hoefnagels VOF  

Prins Hendrikstraat 162, 2518 HZ The Hague. 

Do you want to know more? Send an e-mail to
victorhoefnagels@icloud.com or call (+31) 06 413 164 33 

Pied-à-Terre Boeken / books

Chaos is een vorm van orde, teksten en kunstwerken Eerste druk 2013, tweede druk 2014
Victor Hoefnagels
Uitgever Pied-à-Terre Abstract, teksten en kunstwerken
2014 
Victor Hoefnagels
Uitgever Pied-à-Terre


PAS, roman.
2016 
Jos de Gruiter
Ontwerp en productie Pied-à-Terre'Ik til mijn wereld met jouw zucht'
Broze gedichten
2018
Randolph John Schwidder
Uitgever Pied-à-Terre
Poetry In Space 

Zeewind strijkt de tijd
Porseleinen gedichten
2019
Randolph John Schwidder
Uitgever Pied-à-Terre
Poetry In Space 

Het is een hobby, het mag wat kosten
Sietze Kornelis
2020
Redactie Jos de Gruiter
Uitgever Pied-à-Terre

Le Balcon / The Balcony
Gedichten en kunstwerken
Frans, Engels en Arabisch
Eerste druk 2018
Roula el Derbas
Uitgever Pied-à-Terre

Le Balcon / The Balcony
Gedichten en kunstwerken
Frans, Engels en Arabisch
Tweede aangepaste druk 2019
Roula el Derbas
Uitgever Pied-à-Terre

 'Een onfortuinlijk ongeval'
Roman
Jos de Gruiter
2020
Uitgever Pied-à-Terre